HomeВестиMINIMALNA i SINDIKALNA POTROŠAČKA KORPA u RS, Jun 2022.