Закон о Повељи Уједињених Нација

Конвенција мор бр 87 о синдикалниим слободама и заштити синдикалних права

Конвенција мор бр 98 о примени принципа права прганизовања и колективног преговарања

Уредба о ратификацији конвенције мор бр 111

Конвенција 122 о политици запошљавања

Конвенција бр 144 о трипартитним консултацијама

Конвенција мор бр 156 о једнаким могућностима и третману за раднике и раднице

Конвенција мор бр 132 о плаћеном годишњем одмору

Конвенција мор бр 138 о минималним годинама старости за заснивање радног односа

Конвенција мор бр 182 о најгорим облицима дечијег рада

Конвенције међ_орг рада бр 142 о професионалној оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса

Закон о конценцији мор бр 135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу

Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података

Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Европска повеља о регионалним и мањинским језицима

Конвенције у складу са протоколом број 11

Закон о конвенцији о очувању права на пензију

Закон о потврђивању конвенције мор бр 105 о укидању принудног рада

Закон о ратификацији конвенције мор бр 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца