СИНДИКАТ
ОБРАЗОВАЊА,
НАУКЕ И
КУЛТУРЕ
ВОЈВОДИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Адреса:
Нови Сад,
Бул. Михајла Пупина 24
Тел: +38121 557911, 457149
Факс: +38121 457149

sonkvojvodine@gmail.com
www.sonkvojvodine.org


Синдикат образовања
Србије

Рачун СОНК Војводине

ЕРСТЕ  БАНКА
340-29512-52
ПИБ 103168849

Спортски рачун
СОНК Војводине 
ЕРСТЕ БАНКА
340-11016154-47


Приступница:

Србија:
- Образовање
- Култура
- Наука

Војводина:
- Образовање
- Култура
- Наука


 СТАТУТ СИНДИКАТА:

unete izmene od 14.12.2018. godine

Задржи посао:- Школски календар
2017-18.
Основна        Средња

Табеларни календар 2018-19.
Основна         Средња


- Правилници-ЦЕНУС:
основна         средња
специјалне  уметничке

- ПРАВИЛНИК
О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

- Правилник о стручном усавршавању

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.
3. 10. 2016.

- Стручно упутство о формирању одељења за 2017/18.
школску годину


Са следећим штампаним бројем Синдикалног пера
биће дистрибуирана и отштампана Брошура!

-


Одлукe Комисије за тумачење ПКУ10. 5. 2012.
ПОМОЗИМО
НАШЕМ КОЛЕГИpocetnaonamapravnomedjunarodnalinkovigalerijaarhiva

Један од битних стубова у Синдикату образовања Србије је Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине, са својих 12.965 чланова у 301 синдикалних организација.
То је Синдикат који окупља запослене у:

 • предшколском васпитању и образовању,
 • основном и средњем образовању,
 • високом образовању (високе струковне школе, факултети и Универзитет),
 • ученичком и студентском стандарду,
 • науци,
 • установама културе

Војводине и сродним делатностима, које прихватају Статут и Програм деловања овог Синдиката.

Овај Синдикат (СОНК Војводине), настао из некадашњег Синдиката друштвених делатности Војводине регистрован је 1991. године.
За председника Синдиката у првом мандату (1991.-1994.) изабран је проф. др Миодраг Злоколица, док је председник од 1994. до 2011. године био мр Јово Гаврић.
За председника Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине за мандатни период 2011.-2016. године изабрана је Ђурђица Црвенко, за секретара Зорица Карановић, а за потпредседника Раде Ерцег.
У оквиру овог Синдиката и његовог ПОС-а делују Одбори делатности Војводине, а председници ових Одбора су чланови Председништва и чланови ПОС-а по функцији, а то су:

 • Ђурђица Врбашки, председник Одбора делатности предшколских установа Војводине,
 • Урош Клачар, председник Одбора делатности основног и средњег образовања Војводине,
 • Мијодраг Тошић, председник Одбора делатности ученичког и студентског стандарда Војводине,
 • др Бранко Миљановић, председник Одбора делатности високог образовања Војводине,
 • мр Душанка Бугарски, председник Одбора делатности науке Војводине и
 • Лазар Попара, председник Одбора делатности културе Војводине.

Ради изражавања и остваривања заједничких циљева свога чланства овај Синдикат се на Републичком нивоу организује и делује у оквиру:

 • Синдиката образовања Србије,
 • Синдиката науке Србије и
 • Синдиката културе Србије.

Преко Синдиката образовања Србије овај Синдикат је учлањен у Светску синдикалну централу-Интернационалу образовања, чије је седиште у Бриселу. Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине има свој Покрајински одбор (24 члана), са седиштем у Новом Саду. Најбитнија и незаобилазна питања у деловању Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине су материјални и социјални положај запослених који обухвата: учешће у доношењу и праћењу колективних уговора за ове делатности, преговоре о Протоколима о динамици исплате плата и цени рада и сл.
У битна обележја овог Синдиката, сем неопходних организационих питања и радно-правне заштите чланова Синдиката, спадају и едукативни садржаји и жива реч, а то су: инструктивна тематска саветовања, семинари, предавања, синдикалне радионице и слично. Овај Синдикат је активан и у међународној синдикалној сарадњи (преко својих републичких одбора Синдиката, као и самостално). На крају поменимо још и традиционалне спортске игре запослених у овим делатностима, које се одржавају већ пет година у Суботици.

 

ОРГАНИЗОВАНОСТ
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ, И КУЛТУРИ ВОЈВОДИНЕ

Опште и заједничке интересе у Војводини овај Синдикат остварује удруженим организовањем и деловањем у Савезу самосталних синдиката Војводине. На републичком нивоу опште и заједничке циљеве остварује удруженим организовањем и деловањем републичких синдиката ових делатности у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије.

Синдикат запослених у образовању, науци и култури Војводине, у складу са интересима свога чланства и синдикалних организација, на територији Војводине својим Статутом (полазећи од Статута Синдиката ових делатности на републичком нивоу) регулише садржај и начин рада овога Синдиката.

Седиште Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине је у Новом Саду (Булевар Михајла Пупина 24), а органи Синдиката су: Изборна скупштина, Покрајински одбор, Надзорни одбор и Статутарни одбор.

Синдикална покривеност је обезбеђена формираним општинским одборима, одборима за више општина и градским одборима синдиката за ове делатности.

Формирани су:

1. Градски одбори Синдиката:

- Градски одбор образовања, науке и физичке културе (Нови Сад, Беочин,
Жабаљ, Сремски Карловци, Србобран и Темерин) са седиштем у Новом
Саду,
- Градски одбор културе (Нови Сад, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци,
Србобран иТемерин) са седиштем у Новом Саду,
- Градски одбор образовања (град Ср. Митровица и општина Шид) са
седиштем у Сремској Митровици,
- Градски одбор културе (град Ср. Митровица и општина Шид) са седиштем
у Сремској Митровици,
- Градски одбор запослених у образовању, науци и култури-Суботица.

2. Одбори за више општина

- Одбор за више општина (Ада, Сента, Кањижа) са седиштем у Ади,
- Одбор за више општина (Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац) са седиштем
у Бачкој Паланци,
- Одбор за више општина (Бачка Топола, Мали Иђош) са седиштем у Бачкој
Тополи,
- Одбор за више општина (Кикинда, Чока, Н. Црња, Н. Кнежевац) са
седиштем у Кикинди,
- Одбор за више општина (Вршац, Алибунар, Бела Црква, Пландиште) са
седиштем у Вршцу,
- Одбор за више општина (Панчево, Ковачица, Опово, Ковин) са седиштем у
Панчеву,
- Одбор за више општина (Рума, Ириг, Пећинци) са седиштем у Руми,
- Одбор за више општина (Кула, Оџаци, Сомбор) са седиштем у Кули,
- Одбор за више општина (Зрењанин,Н.Бечеј, Сечањ, Тител, Житиште) са
седиштем у Зрењанину,
- Одбор за више општина (Стара Пазова, Инђија) са седиштем у Старој
Пазови.

3. Општински одбори:

- Општински одбор - Ада,
- Општински одбор – Апатин,
- Општински одбор – Бечеј,
- Општински одбор – Стара Пазова,
- Општински одбор – Кула,
- Општински одбор – Врбас,
- Општински одбор – Оџаци,
- Општински одбор – Шид,
- Општински одбор – Темерин,
- Општински одбор – Жабаљ

Наш Синдикат је на нивоу Покрајине, односно Републике са Владом Републике Србије и одговарајућим Министарством потписао ПКУ.

Покрајински одбор Синдиката запослених у образовању, науци и култури Војводине делује на основу усвојених докуманата:

а) Статута Синдиката,
б) Пословника о раду Покрајинског одбора Синдиката,
в) Пословника о раду Статутарног одбора Синдиката,
г) Пословника о раду Надзорног одбора Синдиката,
д) Правилника о организацији и систематизацији послова у Синдикату,
ђ) Правилника о материјално-финансијском пословању Синдиката,
е) Правилника о раду Синдиката,
ж) Финансијског плана
з) Плана рада за сваку годину а на основу Програмских задатака Синдиката за мандатни период.

 

Синдикат науке
Србије


Синдикат културе
Србије

Министарство просвете:


-  Каталог радних места

- Каталог-смернице
- Каталог генеричка радна места
- Слободна р. места

- Непуна норма

- Листе технолошких вишкова

Нацрт закона о дуалном образовању...

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o kulturi

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o drustvenoj
brizi o deci

Zakon o NID

Zakon o osnovnoj skoli

Zakon o predskolskom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o ucenickom i studentskom standardu

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o udzebinicimaClick for Novi Sad, Serbia Forecast