СИНДИКАТ
ОБРАЗОВАЊА,
НАУКЕ И
КУЛТУРЕ
ВОЈВОДИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Адреса:
Нови Сад,
Бул. Михајла Пупина 24
Тел: +38121 557911, 457149
Факс: +38121 457149

sonkvojvodine@gmail.com
www.sonkvojvodine.org


Синдикат образовања
Србије

Рачун СОНК Војводине

ЕРСТЕ  БАНКА
340-29512-52
ПИБ 103168849

Спортски рачун
СОНК Војводине 
ЕРСТЕ БАНКА
340-11016154-47


Приступница:

Србија:
- Образовање
- Култура
- Наука

Војводина:
- Образовање
- Култура
- Наука


 СТАТУТ СИНДИКАТА:

unete izmene od 14.12.2018. godine

Задржи посао:- Школски календар
2017-18.
Основна        Средња

Табеларни календар 2020-21.
Основна         Средња


- Правилници-ЦЕНУС:
основна         средња
специјалне  уметничке

- ПРАВИЛНИК
О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

- Правилник о стручном усавршавању

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.
3. 10. 2016.

- Стручно упутство о формирању одељења за 2017/18.
школску годину


Са следећим штампаним бројем Синдикалног пера
биће дистрибуирана и отштампана Брошура!

-


Одлукe Комисије за тумачење ПКУ
10. 5. 2012.
ПОМОЗИМО
НАШЕМ КОЛЕГИpocetnaonamapravnomedjunarodnalinkovigalerijaarhiva

АКТУЕЛНОСТИ:

СВИ  НАМ  ЧЕСТИТАЈУ

POTPISANA DOPUNA PKU ZA ZAPOSLENE U KULTI, preuzmite u PDF

Å
- Наш активиста Јошка Карачоњи у емисији Напјаинк РТВ на 15:30: овде


ЗА КОВИД ОДСУСТВА ПУНИ ИЗНОС ПЛАТЕ,РЕГУЛУСАТИ РАД ОД КУЋЕ
28. јул 2020.Епидемија ЦОВИД-а отворила је питање износа накнаде за боловање и одсуства са посла као и потребу регулисања све чешћег рада од куће, а саговорници Тањуга из две синдикалне централе слажу се да је по тим питањима потребно утврдити правила игре.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић у изјави за Тањуг каже да је износ надокнаде највећи проблем ако се неко зарази.

Опширније


ОРБОВИЋ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УРЕДБЕ
27. јул 2020.Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић упутио је допис председници Владе Србије Ани Брнабић са, како је наведено, молбом и захтевом да Влада донесе Уредбу о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада ("Сл. гласник РС", бр. 86/2019 и 89/2019), а којим изменама ће из Уредбе изузети - брисати делатност синдиката.

Преузмите кликом:
1. Уредба
2. Коментар уредбе
3. Писмо председника СССС премијерки


SINDIKAT NAUKE PREDVODI ĐURĐICA JOVOVIĆ
16. 6. 2020.

Đurđica Jovović je izabrana za predsednicu Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i ovu će funkciju obavlјati u narednom petogodišnjem mandatu (2020-2025).
Tako je odlučeno na Petoj izbornoj skupštini tog sindikata, održanoj 9. Juna u Beogradu, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije.


DRAGANA ĐORĐEVIĆ PREDSEDNICA SINDIKATA KULTURE
8. 6. 2020.

Dragana Đorđević ponovo je izabrana za predsednicu Sindikata kulture Srbije.
Tako je odlučeno na Izbornoj skupštini tog sindikata, održanoj 4. juna u Beogradu, na kojoj su izabrani i članovi ROS-a za mandatni period 2020-2025. 
Kongres je doneo i Odluku da predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i u narednom petogodišnjem periodu predvodi Savez.


ВАЛЕНТИНА ИЛИЋ – СТАВ СИНДИКАТА ПОВОДОМ НАЈАВЕ ОТВАРАЊА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Гостовање предсенице Синдиката образовања Србије мр Валентине Илић у емисији  „МЕЂУ НАМА“ ТВ НоваС 30.04.2020. поводом најаве отварања предшколских установа.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
25/03/2020

Влада Републике Србије  донела је Уредбу о организовању рада послодавца за време ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику бр.31/2020 дана 16.03.2020.године. Такође је Влада РС донела и Одлуку о обустави извођења  наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања и Одлуку о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија и то док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.
Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања  одређена је мера обуставе извођења наставе док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.
Наведеном одлуком утврђено је да  високошколске установе  и средње и основне школе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, наставља образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину. Остале установе организоваће наставу на даљину путем телевизијског канала РТС 3, платформе РТС „Планета” као и интернет платформи за учење. Установе су у обавези да обавесте родитеље о начину организовању наставе. Такође ће се путем нових информационо-комуникационих технологија организовати  и пробни тест за малу матуру.
Прописано је да се упис деце у установама предшколског васпитања и образовања и основним школама наставља преко портала е-Управа:

1. еВртић – доступан је за упис све установе предшколског васпитања и образовања у Републици Србији,

2. еУпис – за упис у основне школе биће доступан од 1.априла 2020.године,

Обавеза је запослених у  високошколским установама, средњим, основним школама и предшколским установама да наставе са радним активностима, а студенти и ђаци остварују права и обавезе у вези са спровођењем студијских програма и планова и програма наставе и учења сагласно закону и у складу са одлукама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у обавези да прати и усмерава послове и динамику успостављања  наставе на даљину као и да организује пробни тест за малу матуру и упис деце у установе предшколског васпитања и образовања и основне школе.
Такође је МПНТР у обавези да прати и усмерава организацију активности управљања људским ресурсима у наведним установама као и да поштује општа упуства и препоруке тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби  док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, с циљем умањења могућности преноса заразе међу запосленима и заштите оних који су изложени  већем ризику од штетних здравствених компликација.
Одлуком о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија одређена је мера обуставе рада у наведеним установама, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19. Наведене установе из ове одлуке дужне су да обавесте родитеље о обустави рада и обавези преузимања ученика док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.
Запослени  су обавези да наставе са радним активностима а Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у обавези да прати и усмерава активности управљања људским ресурсима у наведеним установама као и да поштује упутства и препоруке тела надлежних за праћење стања  и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби док траје  опасност од ширења заразне болести COVID-19.
Директори установа су у обавези да израде План рада установе за време трајања обуставе рада који треба да обезбеди одвијање неопходних процеса у установи као што су обезбеђење установе, обрачун зарада запосленима, достава података МПНТР итд., али тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће.
Такође је наведеном Одлуком утвђено да странцима који бораве у установама ученичког и студентског стандарда на основу међудржавних споразума и пројеката, а који немају могућности да се врате својим кућама, потребно је да се обезбеди наставак коришћења смештаја и исхране у установи.
Запослени коју у складу са Законом о раду и Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања раде од куће, имају право на зараду, као и запослени  који раде на свом радном месту.
Једино право који запослени који ради од куће  не остварује јесте право на трошкове одласка и доласка са рада за разлику од запослених који  обављају рад унутар просторија Послодавца.
На основу Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања, као и на основу мера превенције ширења заразе COVID-19 вирусом, Министарство  државне и локалне самоуправе донело је Препоруку за организовање рада у јавним управама и државним институцијама.
У  складу са наведеном препоруком  послодавци требају да имају у виду да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година као и да посебну заштиту има родитељ детета до 12 година, а нарочито уколико сам врши родитељско право, или је другом родитељу установљена радна обавеза. Наведеној категорији запослених неопходно је омогућити рад од куће и то у складу са планом рада и распоредом који је послодавац, односно руководилац, сам дужан да утврди за сваког запосленог.
Наведену препоруку би требало применити и на послодавце у приватном сектору  уколико то дозвољава делатност рада послодавца.
Међутим, у одређеним случајевима где се због делатности и природе посла не може организовати рад од куће, било у приватном или јавном сектору, послодавац је дужан да обезбеди мере заштите и здравља запослених, као и да организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији.
Запослени који је у самоизолацији, а коме је надлежни орган издао акт (решење или други акт) о самоизолацији или карантину има право на накнаду зараде. Првих 30 дана одсуства накнаду зараде плаћа послодавац, а од 31.дана Републички фонд за здравствено осигурање. Наведена категорија запослених je у обавези да се јави послодавцу телефоном  или да мејлом или неким другим начином електронске комуникације, пошаљу скениран или сликан наведени акт надлженог органа.  Потврду о привременој спречености за рад, као и дознаку за запосленог, може да достави члан породице или сам запослени када престану разлози услед којих лично није могао да их достави. Накнада зараде у овим случајевима у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању је просечна зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, и одређује се у висини 65%  од основа за накнаду зараде.

Николина Маљковић, правна саветница

НАПОМЕНА: Уколико чланови Синдиката образовања Србије имају  додатна питања у вези са правима и обавезама запослених, можете ме контактирати путем e-mail адресе: nikolina.maljkovic@sindikat.rs
ШТА ЈЕ ОДГОВОРИО ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД НА УПИТ ССЗУП
у вези правдања путних трошкова


Прави угао: Валентина Илић и Томислав Живановић

Гости: Валентина Илић, Синдикат образовања Србије и Томислав Живановић, УГС Независност 
Ауторка и водитељка: Љубица Гојгић


(Кликом на фотографију се отвара видео снимак)

Синдикат науке
Србије


Синдикат културе
Србије

Министарство просвете:


-  Каталог радних места

- Каталог-смернице
- Каталог генеричка радна места
- Слободна р. места

- Непуна норма

- Листе технолошких вишкова

Нацрт закона о дуалном образовању...

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o kulturi

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o drustvenoj
brizi o deci

Zakon o NID

Zakon o osnovnoj skoli

Zakon o predskolskom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o ucenickom i studentskom standardu

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o udzebinicimaClick for Novi Sad, Serbia Forecast