СИНДИКАТ
ОБРАЗОВАЊА,
НАУКЕ И
КУЛТУРЕ
ВОЈВОДИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Адреса:
Нови Сад,
Бул. Михајла Пупина 24
Тел: +38121 557911, 457149
Факс: +38121 457149

sonkvojvodine@gmail.com
www.sonkvojvodine.org


Синдикат образовања
Србије

Рачун СОНК Војводине

ЕРСТЕ  БАНКА
340-29512-52
ПИБ 103168849

Спортски рачун
СОНК Војводине 
ЕРСТЕ БАНКА
340-11016154-47


Приступница:

Србија:
- Образовање
- Култура
- Наука

Војводина:
- Образовање
- Култура
- Наука


 СТАТУТ СИНДИКАТА:

unete izmene od 14.12.2018. godine

Задржи посао:- Школски календар
2017-18.
Основна        Средња

Табеларни календар 2018-19.
Основна         Средња


- Правилници-ЦЕНУС:
основна         средња
специјалне  уметничке

- ПРАВИЛНИК
О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

- Правилник о стручном усавршавању

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.
3. 10. 2016.

- Стручно упутство о формирању одељења за 2017/18.
школску годину


Са следећим штампаним бројем Синдикалног пера
биће дистрибуирана и отштампана Брошура!

-


Одлукe Комисије за тумачење ПКУ10. 5. 2012.
ПОМОЗИМО
НАШЕМ КОЛЕГИ
pocetnaonamapravnomedjunarodnalinkovigalerijaarhiva

АКТУЕЛНОСТИ:I Z V E Š T A J
Radne podgrupeza Školsku upravu Sombor

Radna podgrupa za Školsku upravu Sombor je 20.10.2017.godine održala peti sastanak u 2017/18. šk. godini.

Sastanak je vodio Načelnik Školske uprave Borislav Staničkov a prisustvovali su mu dva predstavnika ispred Sindikata obrazovanja Srbije, predstavnik Aktiva direktora i Savetnik za materijalno  finansijske poslove u Školskoj upravi Sombor.

Razmatrali smo 8 zahtevai poslali:

  • 1 saglasnost o preuzimanju nastavnika za 10% norme, ukoliko na listi nema iskazanih viškova;
  • 1 preporuku direktoru da radnika preuzme na drugo radno mesto pošto za to postoje uslovi a ne da ga iskazuje kao tehnološki višak;
  • za 1 slučaj smo poslali zahtev direktorima škola da se izjasne;
  • 1 preporuku zaposlenoj da se obrati školi  da joj status u informacionom sistemu bude uveden kako treba ili da prihvati dopunu norme u drugoj školi sa 40% kako bi imala ukupno normu 100%;
  • konstatovali smo da je 1 slučaj rešen dopunom norme za 40%
  • 3 zahteva za davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa na određeno vreme nisu u nadležnosti Radne podgrupe.

 

S poštovanjem,
GordanaŠtulić, Radna pogrupa za Školsku upravu Sombor, ispred Sindikata obrazovanja Srbije.
4. Nova Zakonska Rešenja /Sl. Gl. RS br. 101/17, od 10.11.17./ИЗВЕШТАЈ

Радне подгрупе за Школску управу Зрењанин
за период од 01.10.2017. до 31.10.2017.

Радна подгрупа за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за Школску управу Зрењанин за школску 2017/2018 годину у току октобра је три пута одржала састанак.

Радна подгрупа је разматрала 27 предмета у писаној форми и доставила препоруке и упутства за подносиоце захтева и заинтересованим установама.

Од првог састанка у септембру 2017.године смо почели да водимо деловодник. На састанку 25.октобра 2017.године Радне подгрупе ШУ Зрењанин у деловоднику стигли смо до уписа са редним бројем 106.

Анализирајући решене предмете можемо констатовати да су се у току октобра захтеви углавном односили на прузимање радника по члану 6. ПКУ. 

С поштовањем,
Јожеф Карачоњи, Радна подгрупа за Школску управу Зрењанин,испред Синдиката образовања Србије и СОНК Војводине.. U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE,
27. septembra usvojene konačne verzije 2 Zakona iz 
delatnosti obrazovanja:

       *ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (preuzmite) i
       *ZAKON O OSNOVA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (preuzmite)  /potpuno novi Zakon/

Treba sačekati objavu u Službenom Glasniku RS i posle toga, istek roka od 8 dana od kada 
bi se trebao početi primenjivati, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti!
Документа за преузимање:

Мишљење о Нацрту закона,
Шарчевић сагласан да се плате повећају,

Шта подразумевају захтеви,

Зараде по делатностима јул 2017,

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о основама систе,

Поређење зарада по делатностима
 

Преглед фото галерије: 
- Отварање
- Спортска дешавања

- Свечаност, додела медаља и пехара

Преузмите резултате: ОВДЕ
САСТАНАК У ВЕЗИ СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗОСОВ-А

Јуче у 14.00 h одржан је састанак репрезентативних синдиката и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, а коме су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије.  Иако су јавне расправе одржане, накнадно је синдикатима пласиран текст измена и допуна ЗОСОВ-а, са образложењем да се поједине одредбе морају ускладити са Законом о запосленима у јавним службама.
Синдикати су посебно негодовали због измене одредбе члана Закона који се односи на преузимање запослених, из разлога што ће у садашњој верзији текста Закона свим запосленима који остану нераспоређени, истеком шест месеци престати радни однос уз исплату отпремнине, а за време статуса нераспоређеног лица, исплаћиваће им се накнада плате у висини од 65%.  Предложено је од стране синдиката да се брише накнада у висини 65%, и да накнада остане као и до сада у висини од 100%, као и да се брише период шест месеци и продужи бар до краја школске године како би се омогућило таквим лицима да реше свој радно правни статус.
Новина у односу на Нацрт закона који је прошао јавну расправу и то што код заснивања радног односа на неодређено време,одлуку по спроведеном конкурсу о избору кандидата  доноси конкурсна  комисија, а не директор, и приговор се подноси директору а не органу управљања као што је раније предложено у нацрту текста Закона. Такође су синдикати предложили да се посебна пажња мора обратити на овај члан, и да се изврше одређене измене, посебно да члан конкурсне комисије буде и представник репрезентативног синдиката у установи, као и да се предвиди двостепеност у одлучивању.
Напомињемо да ово није коначан текст Закона о основама система образовања и васпитања с обзиром на то да су Синдикати изричито тражили да се измене поједини чланови, који иду на штету запослених. Синдикат образовања Србије очекује да ће се ускоро одржати нови састанци како би се са синдикатима усагласила коначна верзија текста Закона која ће ући у Скупштинску процедуру.

Непотпуне норме, Слободна радна места, Праћење анг. запослених, Техн. вишкови"ПАКЕТ ДОКУМЕНАТА ЗА ОТПРЕМНИНЕ"

1.Изјава директора 2.Анкетни листић 3.Изјава радника 4.Споразум 5.Решење 6.Одрицање жалбе 7.Обрачун 8.Остало
ДОПИС


Данас је ОДРЖАНА СЕДНИЦА Општинског одбора образовања у АПАТИНУ,
уз присуство председнице 

Покрајинског одбора Ђурђице Црвенко и потпредседника Ерцег Радета.
Једина тачка дневног реда је била, Решавање проблема исплате дела накнаде трошкова за долазак
и одлазак са посла утврђеног буџетом општине Апатин и његовог дискриминаторског селективног
извршења.
ПРЕУЗМИТЕ:ПРЕУЗМИТЕ: ОВДЕ

Преузмите комплетну документацију:

- ODLUKA
- Orijentacioni program SPORTSKIH SUSRETA
- Pravilnik o sportskim susretima SONK-a Vojvodine
- Prijava za ishranu
- Prijava za noćenje
- Prijava za ućesšće na sportskim susretima


IZVEŠTAJ RADNE PODGRUPE SU ZRENJANIN
za period od 29.03.2017. do 01.06.2017.

Radna podgrupa Školske Uprave Zrenjanin u sastavu:

1.Gordana Nikolić - Savetnik za finansijske poslove
2.Ranko Hrnjaz - Predstavnik SPRS
3.Jožef Karačonji - Predstavnik SOS
4.Nikola Tankosić - Predstavnik USPRS
5.Milan Bojanić - Rukovodilac Školske Uprave

Radna podgrupa SU Zrenjanin sastala se dana 01.06.2017.god. sa početkom rada u 10,00 časova.
Imala je zadatak da rešava nekoliko pristiglih molbi.Možemo reći da u zadnje vreme Radna podgrupa dobija dopise koji nisu u nadležnosti iste.Mi te dopise prosleđujemo nadležnim službama Školske Uprave ili Ministarstva.Mišljenja smo da od sledeće školske godine treba da pojačamo rad na informisanju zaposlenih u prosveti, u vezi tehnoloških viškova, delimično ili u potpunosti kao i o smanjivanju norme nastavnika.

S postovanjem,
Jožef Karačonji,

Radna pogrupa za Školsku upravu Zrenjanin ispred Sindikata obrazovanja nauke i kulture Vojvodine, Sindikata obrazovanja Srbije


 

- Примедбе из Новог Сада

- Примедбе из правне службе СССС

Шта се крије иза брда?

У дан поклопљене Јавне расправе за три Закона:

1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  - /преузми документа/
2. ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ                                              - /преузми документа/
3. ЗАКОН О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ                                          - /преузми документа/
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U
OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI
Dana: 26 april 2017.

P  O  Z  I  V  

Za učešće na 12. Sportskim susretima Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice, Vojvodine, Srbije koje će se održati u subotu 3. juna 2017. godine  u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ na Paliću, Trogirska 20. u organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i Saveza samostalnih sindikata grada Subotica. Prijave za učešće se podnose pismeno do 25. maja 2017. godine na adresu: Saveza samostalnih sindikata grada Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/7, Subotica 24000 ili na faks: 024/551-603 sa naznakom za Lauru Raos, ili putem Interneta na e-mail: susindikat1@suonline.net

Kootizacija po učesniku iznosi 1600 dinara, a uplaćuje se do 1. juna 2017. godine na račun Fonda za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Subotica broj:
                                                355-1009825-60
sa naznakom: kotizacija za XII Sportske susrete zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi NAPOMENA: Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se prihvatiti. Za Plan aktivnosti i sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon SSSG Subotica 024/553-154 saradnici Lauri Raos, mob: 065-44-78-012, ili predsedniku Organizacionog odbora Čedomiru Barošu, na mob. 065/84-78-020, ili savetnici Zorici Karanović, mob: 065-44-78-005.

DOĐITE DA SE DRUŽIMO!

Predsednik Organizacionog odbora:
Čedomir Baroš

Preuzmite dokumentaciju:

- Pravilnik sportskih susreta

- Prijava učesnika


Napokon objavljen PKU za predškolce 05.05.2017. OVDEПреузмите ПКУ: овдеPreuzmite OKU radni materijal: OVDE


Preuzmite Sindikalnu knjigu: OVDEПоред нацрта новог Кровног закона за образовање

– Закона о основама система образовања и васпитања,
             данас обелодањени и нацрти припадајућих закона, за основно, средње и предшколско          
образовање и васпитање!

Преузми и упореди са постојећим, јави шта мислиш, реци шта није у нашем интересу, шта би додао, шта оставио, шта изменио и пошаљи то на: sonkvojvodine@gmail.com

Преузми нацрте закона ОВДЕ!

- ПРЕДШКОЛСКО
- О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
- О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
- ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕПреузмите нацрт закона: ОВДЕПреузмите петицију у ПДФ: овде


U petak 27.januara 2017.god. Jožef Karačonji, naš član bio je gost Panon tv - u Subotica u emisiji "Közügyek" (Zajedničko dešavanje)

povodom objavljenih informacija na sajtu SSSS: Plate ispod proseka-spremamo štrajk.


ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ СА IV ССС У ОБРАЗОВАЊУСиндикат науке
Србије


Синдикат културе
Србије

Министарство просвете:


-  Каталог радних места

- Каталог-смернице
- Каталог генеричка радна места
- Слободна р. места

- Непуна норма

- Листе технолошких вишкова

Нацрт закона о дуалном образовању...

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o kulturi

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o drustvenoj
brizi o deci

Zakon o NID

Zakon o osnovnoj skoli

Zakon o predskolskom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o ucenickom i studentskom standardu

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o udzebinicimaClick for Novi Sad, Serbia Forecast