СИНДИКАТ
ОБРАЗОВАЊА,
НАУКЕ И
КУЛТУРЕ
ВОЈВОДИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Адреса:
Нови Сад,
Бул. Михајла Пупина 24
Тел: +38121 557911, 457149
Факс: +38121 457149

sonkvojvodine@gmail.com
www.sonkvojvodine.org


Синдикат образовања
Србије


Приступница:

Србија:
- Образовање
- Култура
- Наука

Војводина:
- Образовање
- Култура
- Наука


 СТАТУТ СИНДИКАТА:

unete izmene od 2.12.2016. godine

Задржи посао:- Школски календар
2017-18.
Основна        Средња

Табеларни календар 2018-19.
Основна         Средња


- Правилници-ЦЕНУС:
основна         средња
специјалне  уметничке

- ПРАВИЛНИК
О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

- Правилник о стручном усавршавању

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника.
3. 10. 2016.

- Стручно упутство о формирању одељења за 2017/18.
школску годину


Са следећим штампаним бројем Синдикалног пера
биће дистрибуирана и отштампана Брошура!

-


Одлукe Комисије за тумачење ПКУ10. 5. 2012.
ПОМОЗИМО
НАШЕМ КОЛЕГИ
pocetnaonamapravnomedjunarodnalinkovigalerijaarhiva

АКТУЕЛНОСТИ:
ШТРАЈК СЕ РЕАЛИЗУЈЕ СВАКОДНЕВНО ОД 24. 9. 2018. ГОДИНЕ, ДО ОДЛУКЕ О ПРЕКИДУ ШТРАЈКА!ПРЕД   СУТРАШЊЕ   ПРЕГОВОРЕ .......Održan 11. Sindikalni kotlićПреузмите у ПДФ:
- Пријава за 2018. СКТ за атипичне спортске дисциплине
- Пријава за 2018 СКТ котлић-гулаш
- Позив за донацију
- Уговор о донатоствуИНФО СОС-а:


Општи модел - Захтев за преузимање: Преузмите

Стручно упутство: ПреузмитеODGOVOR MINISTARSTVA NA INICIJATIVU SOS-a

ZA PLATNE RAZREDE I GRUPE
Učešće mr Valentine Ilić, predsednice Sindikata obrazovanja Srbije na

TV Subotica - objavljeno 20.06.2018. godine

Snimak


Наведени правилници (ЦЕНУС) ступају на снагу 21.06.2018.године, а примењују се од школске 2018/2019.године. 

- Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

- Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

- Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

- Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања


- ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018/2019: ПДФ

- ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
СРЕДЊИХ ШКОЛa ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018/2019: ПДФ


ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВУ У ПДФ: овде


KONKURS ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE 2018/19: preuzmiteDonete Uredbe o kriterijumima za mreže:
TRI NOVA PROSVETNA ZAKONA USVOJENA U NARODNOJ SKUPŠTINI RS, 05. aprila!


ПРАВНА ПОМОЋ
ОБАВЕШТЕЊЕ о Правилницима ...o систематизацији
  Објављено 26 март 2018
АКТУЕЛНО
                                
Ових дана је акутелно у свим установама образовања у Србији доношење Правилника о организацији и систематизацији послова у складу са одредбом члана 32. Закона о запосленима у јавним службама. Наведеним Законом је прописано да су  јавне службе дужне да донесу Правилник усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору и овог закона, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, тачније од 25.12.2017.године, када је Закон и ступио на снагу. Оно што је битно да би наведени Правилник могао ступити на снагу потребно је да директор  прибави и мишљење репрезентативног синдиката у установи. У већини случајева се директори и обраћају председницима  репрезентативних синдиката у установи да дају мишљење на предлог Правилника о организацији и систематизацији послова. Синдикат образовања Србије овим путем предлаже свим председницима синдикалних организација који добију предлог Правилника о организацији и систематизацији послова да формирају комисију која ће добро проучити предлог правилника, односно да ли је исти уподобљен са  систематизованим радним местима у установи и да ли описи  радних места одговарају описима из Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Такође је потребно да председник репрезентативног синдиката у установи упозори послодавца да му  остави разуман рок у коме би се могао благовремено изјаснити, пошто се често дешава да послодавци оставе врло кратак рок за изјашњење (дан, два) у ком је немогуће проучити Правилник  који садржи минимум 20-30 страна.  Оно што је битно,  председник синдикалне организације уколико установи да поједина радна места нису систематизована а постоје запослени који су распоређени на те послове, мора у свом мишљењу  да укаже послодавцу на одређене нелогичности и неправилности уколико их има. Наведено мишљење није правно обавезујуће и не спречава послодавца да усвоји Правилник, али је најбитније да председник синдикалне организације упозори послодавца на одређене неправилности.
                                                                                                                                        Info SOS
ИЗВЕШТАЈ
Радне подгрупе за Школску управу Зрењанин
за јануар и фебруар, 2018.год.

Радна подгрупа за праћење ангажовања запослених у основним и средњим школама за Школску управу Зрењанин за школску 2017/2018 годину у току јануара састала се два пут, 11.01.2018.год. и 24.01.2018.год. у старом сазиву, а у фебруару 13.02.2018.год. у новом сазиву, пошто је Снежана Олушки Влачић ново именована начелница , дана 29.јануара 2018.год преузела председавајуће место у Радној подгрупи за Школску Управу Зрењанин уместо Станише Бањанина.

Радна подгрупа је разматрала 20 предмета  у вези технолошких вишкова у писаној форми и доставила препоруке и упутства за подносиоце захтева и заинтересоване установе.

У деловоднику за вођење предмета стигли смо до уписа са редним бројем 154.

Од првог јануара 2018.год. МПТНР је провеверила праћење освтваривања за расписивање конкурса радним подгрупама при Школским Управама.Због г.н. пристигле предмете смо завели у деловодник.Крајем фебруара стигли смо до броја 33 у деловоднику. 
                                              
С поштовањем,
Јожеф Карачоњи, Радна подгрупа за Школску управу Зрењанин,испред Синдиката образовања Србије и СОНК Војводине.                                      

Каталог радних места можете овде преузети


САОПШТЕЊЕ - ИНФО СОС-а 31. 1. 2018.СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД


Синдикат науке
Србије


Синдикат културе
Србије

Министарство просвете:


-  Каталог радних места

- Каталог-смернице
- Каталог генеричка радна места
- Слободна р. места

- Непуна норма

- Листе технолошких вишкова

Нацрт закона о дуалном образовању...

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o osnovama i sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o kulturi

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Zakon o drustvenoj
brizi o deci

Zakon o NID

Zakon o osnovnoj skoli

Zakon o predskolskom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o ucenickom i studentskom standardu

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o udzebinicimaClick for Novi Sad, Serbia Forecast